W ramach realizacji rozszerzonego programu nauczania biologii w klasach biologiczno-chemicznych oraz w ramach ścieżki edukacji medycznej klasa 3Pb1 26 kwietnia b.r. odwiedziła Muzeum Katedry i Zakładu Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Wycieczka była dla naszych uczniów okazją do pogłębienia wiedzy o ludzkim ciele i medycynie.