12 marca 2018 roku klasy 1c i 2h udały się na wyjazd przedmiotowy z historii do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Na miejscu przewodniczki zapoznały nas z tematyką Holokaustu Żydów, Polaków, Cyganów i więźniów innych narodowości przywożonych do obozu zagłady z całej Europy. Poznaliśmy historię utworzenia w 1947 roku muzeum niemieckich obozów w Auschwitz i Birkenau, obejrzeliśmy wystawy stałe prezentowane w barakach dawnych koszarów wojskowych, oddaliśmy hołd ofiarom nazizmu, zapalając znicz pod ścianą straceń, a także  poznaliśmy codzienność więźniów, cierpiących z powodu głodu, zimna, upału, chorób, eksperymentów medycznych dra Mengele i braku jakichkolwiek warunków higienicznych.

Najtrudniejszym doświadczeniem była wizyta w krematorium oraz na rampie kolejowej Birkenau, gdzie esesmani prowadzili selekcję więźniów, w tym kobiet i dzieci. Dzieci za małe lub ludzie za starzy, by pracować, od razu byli prowadzeni do komór gazowych.

W Birkenau spotkaliśmy grupy młodzieży z Izraela, które w tym strasznym miejscu czczą pamięć swoich przodków, ofiar Szoa. Pamięć jest źródłem doświadczenia i mądrości, a z historii wszystkie pokolenia powinny wyciągać wnioski, aby ta trauma nigdy więcej się nie powtórzyła.