Z okazji 150 rocznicy urodzin M. Konopnickiej i ogłoszenia roku 2022 rokiem poetki, 20 października 2022 roku społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Katowicach obchodziła Dzień Patronki.

W dniach poprzedzających obchody przeprowadzono konkurs artystyczny ”Poznajemy Konopnicką” w dwóch kategoriach : recytacja i wokalno – instrumentalny oraz konkurs sprawdzający wiedzę o jej życiu i twórczości, w którym mogli on – line wziąć udział wszyscy uczniowie. W kategorii recytatorskiej zwyciężyła Aleksandra Jabłońska z klasy 2a1, a w kategorii wokalnych wykonań -Weronika Bilewicz, Marta Badura i Aleksandra Dzieża.

Uczniowie wzięli udział w warsztatach interpretacyjnych z prof. dr hab. Magdaleną Piekarą „O Mendlu Gdańskim” i pogromie warszawskim.

Przygotowali też wiele plakatów i posterów z informacjami o życiu i twórczości Marii Konopnickiej. Dzień Patronki uświetnił montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów pod opieką pań Anny Richter i Krystyny Sojki.