Dyrektor Szkoły dr Jolanta Mol w czasie roku szkolnego 2015/2016

pełni dyżur w poniedziałki

w godz. 14:30 -€“ 16:00