Podczas obchodów Jubileuszu 70-lecia II LO dyrektor szkoły – dr Jacek Pruciak, zapowiedział, że upamiętnieniem tej rocznicy będzie posadzenie „jubileuszowego drzewa”. Akt ten odbył się w miniony czwartek. Delegacja szkoły zasadziła lipę na sąsiadującym ze szkołą placu ks. kard. Augusta Hlonda. Mamy nadzieję, że drzewo to będzie przypominać nam obchody 70-lecia przez kolejne dziesiątki lat!

W uroczystości wzięli udział: dyrektor szkoły dr Jacek Pruciak , wicedyrektorki – mgr Anastazja Nędzi i dr Małgorzata Matyja, Przewodniczący Rady Rodziców – Edmund Anczyk oraz Przewodniczący Rady Młodzieżowej – Maciej Berdzik.

Fotografie: Adam Nowakowski.