Interesujący wykład na temat metod przetwarzania obrazu z wykorzystaniem technik cyfrowych przedstawił dr Wojciech Więcławek z Katedry Informatyki i Aparatury Medycznej wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. 30 października 2019 r. klasy matematyczno-informatyczne naszego liceum mogły dowiedzieć się, w jaki sposób matematyka i informatyka pomagają w diagnozowaniu chorób narządów człowieka. Poprzez wyspecjalizowane metody obróbki zdjęć wykonanych przy pomocy najnowszej aparatury medycznej można wcześniej wykryć źródła schorzeń atakujących nasze narządy. W wykładzie zostały przedstawione algorytmy analizy obrazów rastrowych, takie jak: operacje kontekstowe i bezkontekstowe, a wśród nich korekcja gamma, mediana, krawędziowanie, uśrednianie i progowanie itp.

Cała teoria dotycząca przetwarzania grafiki znalazła zastosowanie w medycynie do przedstawiania warstwowych obrazów narządów ludzkich, takich jak wątroba, płuca, serce i inne. Dzięki tym technikom możemy skuteczniej walczyć z chorobami zagrażającymi zdrowiu i życiu człowieka.