Uczniowie klas I uczestniczyli w wykładzie edukacyjnym mającym na celu zapobieganie ryzykownym zachowaniom w środowisku internetowym. Zajęcia odbyły się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Katowicach w dniu 2.12.2019