Całoroczna akcja, w ramach której:

    • uczniowie czytają dzieciom w przedszkolu w godzinach popołudniowych (po zakończeniu swoich zajęć lekcyjnych),
    • uczniowie przychodzą w ustalonym dniu lub dniach, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez przedszkole,
    • czytający posiadają „dzienniczki obecności”, w których opiekun grupy przedszkolnej będzie potwierdzał obecność uczniów (data i podpis),
  • projekt realizowany jest przez cały rok szkolny.

Współpracujemy z przedszkolami w Katowicach:

nr 3, nr 5, nr 15, nr 33, nr 35, nr 45, nr 51, nr 55, nr 90, nr 93, nr 99, Pałacyk, Aniołkowo

oraz z przedszkolem nr 4 w Czeladzi i przedszkolem nr 27 w Jaworznie.