W tym tygodniu (16 i 18 czerwca 2015r.) wszystkie klasy biol-chem z Konopnickiej wzięły udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych i studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Uczniowie klas 2B1 i 2B2 odbyli 5-godzinny kurs udzielania pierwszej pomocy zakończony egzaminem z użyciem fantomów i nowoczesnych sposobów komunikowania się – przy użyciu smartfonów – z ratownictwem medycznym w chwili zagrożenia życia człowieka.

 

Zarówno klasy drugie biol-chem, jak i pierwsze (1B1 i 1B2) zwiedziły Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej wyposażone w sześć sal symulacyjnych takich jak: sala operacyjna, sala intensywnej terapii, dwie sale szpitalnego oddziału ratunkowego, sala pediatryczna i sala porodowa oraz obszar dostosowany do symulacji zdarzeń przedszpitalnych z symulatorem ambulansu.

 

Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak studenci medycyny korzystają z symulacji medycznej w celu nabycia umiejętności, kompetencji i wiedzy poprzez uczestniczenie w sytuacjach spotykanych w życiu codziennym. Licealistów zaskoczyło to, że fantomy reagują na leki zmianą częstości pulsu, oddechu, tonów serca, odpowiadają na pytania, płaczą, pojękują, ślinią się, wymiotują, krwawią, a ich płuca fizycznie zużywają tlen i wydychają dwutlenek węgla. Można również symulować u fantomów choroby serca, migotanie przedsionków, tachykardię, bradykardię i in.
Wszystko to sterowane jest komputerowo przez pracownika dydaktycznego, a zadaniem studenta jest prawidłowy odczyt rejestrowany na specjalistycznych urządzeniach, rozpoznanie choroby czy też stanu zagrożenia życia pacjenta (fantomu) oraz podjęcie prawidłowych działań przez „przyszłego lekarza”.

 

Przedsmak studiów medycznych i pracy lekarza to niezapomniana lekcja, za którą JM Rektorowi SUM, Panu prof. dr hab. n. med. Przemysławowi Jałowieckiemu, serdecznie dziękują wszyscy uczniowie klas biologiczno-chemicznych z Konopnickiej.

Dyr Jolanta Mol – biolog