Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Katowicach informuje, że wojewoda śląski podjął działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży.

Na potrzeby akcji Bezpieczne wakacje 2016 uruchomiony zostanie telefon interwencyjny o nr (32) 20 77 077, na który przyjmowane będą zgłoszenia o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku.

Na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostanie zamieszczony baner promujący akcję Bezpieczne wakacje 2016, z podstroną zawierającą m.in. informacje o koordynatorach akcji oraz miejscach kontroli autokarów przed wyjazdem na wypoczynek.

Jednocześnie Naczelnik Wydziału Edukacji przypomina, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, pod adresem internetowym: https://wypoczynek.men.gov.pl/ dostępna jest ogólnopolska baza wypoczynku dzieci i młodzieży, w której możecie Państwo uzyskać dane dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku.

Pytania związane z koordynacją przedsięwzięcia proszę kierować do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod tel. nr (32) 20-77-267.

 

Wszelkie informacje na temat inicjatywy oraz innych działań dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży znaleźć można na stronach:

Bezpieczne wakacje 2016: http://katowice.eu/Strony/Bezpieczne-wakacje-2016.aspx

Akcja Lato 2016: http://katowice.eu/Documents/Edukacja/Akcja%20Lato%202016%20www.pdf

Ogólnopolska baza wypoczynku dzieci i młodzieży: https://wypoczynek.men.gov.pl/