Porady dla uczestników wypoczynku zorganizowanego opracowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.