Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka w zakresie organizacji i kontroli wypoczynku feryjnego dzieci i młodzieży w nadchodzącym okresie:
Bezpieczne Ferie 2018 (dokument otworzy się po naciśnięciu na link)