W mijającym powoli roku szkolnym odbyła się w naszym liceum kolejna edycja charytatywnego Baru sałatkowego. Akcja wpisała się już w tradycję naszej szkoły – co piątek każda klasa przygotowuje poczęstunek dla uczniów i nauczycieli, a dochód z akcji zostaje przeznaczony na wybrany cel charytatywny. W tym roku zbieraliśmy na leczenie i rehabilitację Maćka Czarneckiego, który uległ poważnemu wypadkowi i wymaga stałej pomocy medycznej.

W ramach tegorocznego Baru sałatkowego zebraliśmy 2185,52 zł. Cała kwota została przekazana mamie, pani Julii Skocznej-Czarneckiej, przez dyrektora dra Jacka Pruciaka, koordynatorkę akcji dr Agnieszkę Litwińską-Pruciak oraz przewodniczącego szkolnej Rady Młodzieżowej Jana Sojkę.

Warto zaznaczyć, że w Konopnickiej bardzo wspieramy społeczną działalność i charytatywną aktywność uczniów. Aktywnie działa w naszym liceum Szkolne Koło Wolontariatu, bierzemy udział w akcji Szlachetna Paczka, zbiórkach na rzecz Polaków na Kresach, schronisk dla zwierząt, wspieramy świetlice środowiskowe, spotykamy się z osobami wykluczonymi społecznie, a wielu uczniów aktywnie zajmuje się samodzielną działalnością społeczną (np. w ramach WOŚP).

Krótko mówiąc – II LO jest szkołą dla tych, którym drugi człowiek nie jest obojętny!