Antoni Anczyk – uczeń klasy 2B2, stypendysta Prezesa Rady Ministrów, został finalistą XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Opiekunem olimpijczyka jest dr Jolanta Mol.

Tytuł Finalisty XXXIII OWE daje Antkowi 100% z biologii w rekrutacji na Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i w rekrutacji na 5 innych uczelni medycznych w kraju, jak również indeks na 66 wydziałów studiów uniwersyteckich i politechnicznych.

Gratulujemy Finaliście i życzymy dalszych sukcesów!

Finał centralny XXXIII OWE odbył się w dniach 8-10 czerwca 2018 r. w Lidzbarku w województwie warmińsko-mazurskim.

W olimpiadzie wzięło udział 112 olimpijczyków z 16 województw. Niewątpliwie jest to grupa najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kraju, wyłonionych w dwóch etapach (w etapie szkolnym wzięło udział w roku bieżącym aż 22 000 uczniów). Poziom Olimpiady był bardzo wysoki. Dla młodych olimpijczyków prawo ochrony przyrody i środowiska, ekologia, zrównoważony rozwój, globalne ocieplenie, rolnictwo ekologiczne, alternatywne źródła energii, formy ochrony przyrody, biogeografia i in. zagadnienia z tym związane nie mają tajemnic.

Jak co roku Olimpijczycy wzięli udział w wycieczkach edukacyjnych. Tym razem zwiedzili Welski Park Krajobrazowy, Muzeum Przyrodnicze i Etnograficzne i Leśniczówkę w Lidzbarku. Wielkim wydarzeniem było nasadzenie w Lesie Białuckim alei 33 lip (na pamiątkę XXXIII OWE) w hołdzie zamordowanym i pochowanym w masowym grobie podczas II wojny światowej.