W związku z kolejną rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim szkoła przystąpiła do Akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło największe powstanie zbrojne Żydów podczas II wojny światowej, a jednocześnie największe powstanie miejskie w okupowanej Europie.

Dyplom