28 kwietnia odbyła się w naszym liceum Akademia Ostatniego Dzwonka.
Pożegnanie uczniów klas maturalnych rozpoczęło się tradycyjnie od uroczystego przejścia szpalerem, któremu towarzyszyły oklaski uczniów młodszych klas.
Podczas akademii nagrodami Dyrektora uhonorowani zostali uczniowie, którzy z wyróżnieniem ukończyli naukę w Konopnickiej, laureaci olimpiad, konkursów i zawodów sportowych.
Wręczone zostało także najważniejsze wyróżnienie naszej szkoły – Laur Absolwenta.
Fotorelacja