Akademia Ostatniego Dzwonka jest w naszej szkole zawsze wyjątkowym wydarzeniem. Jak co roku, tegoroczne pożegnanie naszych maturzystów rozpoczęliśmy uroczystym przejściem wszystkim klas do dolnej sali gimnastycznej, podczas którego uczniowie klas młodszych oklaskiwali w szpalerze tych, którzy z sukcesem ukończyli Konopę (a udało się to, oczywiście, 100% naszych uczniów!).

Podczas uroczystego apelu pani dyrektor – dr Jolanta Mol, uhonorowała wszystkich uczniów wyróżniających się w pracy szkolnej w ciągu minionych trzech lat. Kolejno otrzymali nagrody ci, którzy zdobyli świadectwa z wyróżnieniem, wybitni sportowcy naszej szkoły, laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych, wreszcie swoje świadectwa odebrali wszyscy uczniowie klas maturalnych.

Drugą część uroczystości stanowiła prezentacja specjalnie przygotowanych na tę okazję, nastrojowych utworów muzycznych (z dwoma mocniejszymi akcentami) oraz scenek kabaretowych, przypominających w dowcipny sposób tegorocznym maturzystom podstawy wiedzy historycznoliterackiej.

Maturzystom serdecznie gratulujemy, składamy Wam podziękowania za wspólnie spędzone w Konopnickiej lata i – do zobaczenia w maju!