W listopadzie odwiedziła nas dr n. med. Magdalena Wąsek-Buko ze Śląskiego Hospicjum Perinatalnego. W ramach Akademii Młodego Lekarza wygłosiła poruszający wykład pt.”Sens życia krótszego niż oddech, czyli o idei hospicjum perinatalnego”. Hospicja tego typu zapewniają opiekę psychologiczną i lekarską nad rodzinami oczekującymi dziecka, u którego zdiagnozowano ciężką chorobę bądź upośledzenie. Dowiedzieliśmy się o formach wsparcia proponowanych rodzicom, specjalnościach lekarzy współpracujących z hospicjum i dostępności tej pomocy w Polsce. Wiele usłyszeliśmy o dylematach i traumie rodzin, które dowiadują się, że ich dziecko rodzi się by umrzeć.