Informujemy, że świadectwa maturalne Título de Bachiller  są do odbioru w sekretariacie Liceum.

Zapraszamy Absolwentów Oddziału Dwujęzycznego!