26 października 2018 obchodziliśmy jubileusz 70-lecia naszej szkoły. Tego dnia wśród naszych gości rozprowadzaliśmy okolicznościową publikację – „Kurier Jubileuszowy”. Ponieważ numer – z powodu określonego nakładu – nie dotarł do wszystkich, udostępniliśmy to szczególne wydanie naszego biuletynu na naszej stronie w zakładce Historia.

„KURIER JUBILEUSZOWY” 2018, NR 1 (2).

Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6