Kwestie związane z kulturą islamu i polityczną sytuacją Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej są stale obecne w polskiej publicystyce, bieżących dyskusjach społeczno-politycznych. By pogłębić refleksję nad problemami cywilizacyjnymi świata muzułmańskiego, nasi uczniowie wzięli udział w wykładach dr hab. Katarzyny Górak-Sosnowskiej, profesora nadzwyczajnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Katedra Studiów Politycznych), autorki licznych publikacji poświęconych islamowi. Badaczka odwiedziła nasze liceum w poniedziałek 19.02.2018, by wygłosić dla naszych uczniów dwie prelekcje:

Bliski Wschód po Arabskiej Wiośnie

Kobieta w świecie islamu.