W środę, 15 maja, uczestnicy koła zainteresowań z historii sztuki oraz rozszerzenia z języka polskiego wzięli udział w zajęciach prowadzonych w bibliotece szkolnej przez dra Artura Kolbiarza z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Wykład dotyczył renesansu w Polsce i opierał się na bogatym materiale ilustracyjnym. Uczestnicy dowiedzieli się o współistnieniu estetyki renesansu włoskiego na dworze królewskim (w okresie panowania Zygmunta I Starego i Bony Sforzy) oraz sztuki późnogotyckiej z wpływami niderlandzko-niemieckimi.

Wykładowca omówił dokładnie przebudowę siedziby królewskiej na Wawelu oraz budowę mauzoleum Jagiellonów – Kaplicy Zygmuntowskiej, budowle renesansowe w innych miastach, a także malarstwo i rzeźbę (zwłaszcza sepulklarną – nagrobkową).

Uczniowie otrzymali również zaproszenie na piknik historyków sztuki, który odbędzie się 3 czerwca w Górnośląskim Parku Etnograficznym. Wykład został przygotowany w ramach współpracy Instytutu Historii Sztuki i II LO.

prof. Beata Skwara

Zdjęcie: By Poznaniak – Praca własna, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4008201

Kaplica Zygmuntowska na Wawelu