W piątek, 18 marca, odbyła się XIV edycja Regionalnej Sesji Matematycznej pod hasłem Matematyka poprawia rzeczywistość. Wykład inauguracyjny Bioinformatyka = Biologia + matematyka wygłosił prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, który przedstawił sposoby przetwarzania informacji genetycznych na sygnały cyfrowe. O matematyce, która pomaga podejmować dobre decyzje, opowiedział dr Michał Trzęsiok z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dzięki zaprezentowanemu przez niego algorytmowi każdy z uczestników sesji dokona właściwego wyboru, kiedy np. będzie kupował nowy komputer.

 

Referaty uczniów obejmowały problematykę nieskończoności, kryptologii, harmonii i ciągu Fibonacciego, twierdzenia Darboux oraz szumu Perlina i jego zastosowania w grafice komputerowej.

 

Gimnazjaliści próbowali swoich sił w konkursie Matematyka (a właściwe geometria) – nie taka straszna.

 

Święto matematyki uświetniły występy muzyczne w wykonaniu kwartetu saksofonowego PSM im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, Zespołu Muzyki Dawnej i Tańca Historycznego Capella Nicopolensis oraz uczennic naszej szkoły.

 

Pomysłodawczynią i organizatorką Sesji jest wicedyrektor II LO mgr Anastazja Nędzi, a pomagają jej mgr Iwona Kowalska i mgr Beata Skwara.