Świadectwa dojrzałości wydawane będą 4 lipca o godz. 12.00