W drugim tygodniu marca prof. Beata Skwara – nauczyciel-bibliotekarz i doradca zawodowy II LO, uczestniczyła w międzynarodowej konferencji szkoleniowej College Counselor Orientation, która odbyła się na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Szkolenie obejmowało m. in. zajęcia z doradztwa zawodowego przygotowane przez biuro karier uczelni oraz konsultacje dotyczące prowadzenia warsztatów i zajęć motywacyjnych. Uczestnicy konferencji, oprócz zwiedzania uczelni, obserwowali ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne na wybranych kierunkach studiów i brali udział w spotkaniach ze studentami.

 

Zainteresowanych studiami w Hiszpanii (zwłaszcza uczniów klas dwujęzycznych) zapraszamy na konsultacje, które odbędą się w bibliotece szkolnej.