18 stycznia 2019 klasa 2d (grupa ucząca się fizyki na poziomie rozszerzonym) brała udział w zajęciach laboratoryjnych z fizyki. Zajęcia odbywały się na Wydziale Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Uczniowie samodzielnie wyznaczali m.in. przyspieszenie ziemskie, moduł Younga, gęstość różnych ciał.