6 lutego b.r. grupa z klas 2c/2h z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez native speakera ze szkoły językowej The Englishmen w Katowicach. Pan Michael Hodges przeprowadził zajęcia konwersacyjne bazujące na wprowadzonych wcześniej idiomach wykorzystujących nazwy zwierząt. Uczniowie uczestniczyli też w quizie o kulturze Wielkiej Brytanii.