Punktacja

Kryterium

Zasady punktowania

Liczba punktów do uzyskania

Wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjumWyniki egzaminu gimnazjalnego są przeliczane na punkty według zasady, że każdy procent odpowiada 0,2 pkt, czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 20 pkt.

100

Oceny uzyskane na koniec nauki w gimnazjum z 2 wybranych zajęć edukacyjnych oraz języka polskiego i matematyki
 • celujący: 18 pkt
 • bardzo dobry: 17 pkt
 • dobry: 14 pkt
 • dostateczny: 8 pkt
 • dopuszczający: 2 pkt

72

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

7

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie za wszystkie osiągnięcia)

18

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)

3 pkt

3

Wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klasy dwujęzycznej (próg punktowy: 12 pkt)

 –

40

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w wyniku rekrutacji do oddziałów ogólnych (bez punktów za egzamin gimnazjalny)

 –

100

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w wyniku rekrutacji do oddziału dwujęzycznego (bez punktów za egzamin gimnazjalny)

 –

140

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w wyniku rekrutacji do oddziałów ogólnych (łącznie z punktami za egzamin gimnazjalny)

 –

200

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w wyniku rekrutacji do oddziału dwujęzycznego (łącznie z punktami za egzamin gimnazjalny)

 –

240

Przedmioty punktowane

Klasa

Przedmioty punktowane

dwujęzyczny z językiem hiszpańskim
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • najlepszy z: historia / geografia / biologia / chemia / fizyka / WOS
lingwistyczny
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • najlepszy z: historia / geografia / biologia / chemia / fizyka / WOS
biologiczo-chemiczny
 • język polski
 • matematyka
 • dwa najlepsze z: biologia / chemia / fizyka / geografia
matematyczny
 • język polski
 • matematyka
 • dwa najlepsze z: biologia / chemia / fizyka / geografia / informatyka