Punktacja

Kryterium

Zasady punktowania

Liczba punktów do uzyskania

wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjumWyniki egzaminu gimnazjalnego są przeliczane na punkty według zasady, że każdy procent odpowiada 0,2 pkt, czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 20 pkt.

100

oceny uzyskane na koniec nauki w gimnazjum z 2 wybranych zajęć edukacyjnych oraz języka polskiego i matematyki
 • celujący: 18 pkt
 • bardzo dobry: 17 pkt
 • dobry: 14 pkt
 • dostateczny: 8 pkt
 • dopuszczający: 2 pkt

72

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

7

szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie za wszystkie osiągnięcia)

18

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)

3 pkt

3

Wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klasy dwujęzycznej (próg punktowy: 12 pkt)

 –

40

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w wyniku rekrutacji do oddziałów ogólnych (bez punktów za egzamin gimnazjalny)

 –

100

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w wyniku rekrutacji do oddziału dwujęzycznego (bez punktów za egzamin gimnazjalny)

 –

140

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w wyniku rekrutacji do oddziałów ogólnych (łącznie z punktami za egzamin gimnazjalny)

 –

200

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w wyniku rekrutacji do oddziału dwujęzycznego (łącznie z punktami za egzamin gimnazjalny)

 –

240

Przedmioty punktowane

Klasa

Przedmioty punktowane

1h
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • max (historia / geografia / WOS)
1a
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • max (historia / geografia / WOS)
1b
 • język polski
 • matematyka
 • 2 max (biologia / chemia / fizyka)
1c
 • język polski
 • matematyka
 • I najlepszy (język obcy / fizyka / chemia / informatyka / geografia)
 • II najlepszy (język obcy / fizyka / chemia / informatyka / geografia)