Planowane oddziały na rok 2017/2018:

Oddział
Nazwa oddziału
Przedmioty rozszerzone obowiązkowe i do wyboru
Liczba oddziałów
Liczba miejsc
Nauczane języki obce
1hdwujęzyczny (z językiem hiszpańskim)
 • język hiszpański
 • pierwszy przedmiot do wyboru: historia albo geografia
 • drugi przedmiot do wyboru: matematyka albo język angielski*
134
 • język hiszpański
 • język angielski
1alingwistyczny (prawniczo – dziennikarski)
 • język angielski
 • historia
 • do wyboru jeden z następujących przedmiotów: matematyka albo WOS**
132
 • język angielski
 • język hiszpański
1bbiologiczno – chemiczny (medyczny)
 • biologia
 • chemia
268
 • język angielski
 • język niemiecki
1c SIGMApolitechniczny
 • matematyka
 • fizyka
 • do wyboru jeden z następujących przedmiotów: informatyka albo język angielski**
134
 • język angielski
 • język niemiecki

 
* UWAGA! Uczeń wybiera dwa przedmioty rozszerzone, jeden z pierwszej i jeden z drugiej grupy przedmiotów. Grupa pierwsza: wybór historii albo geografii. Grupa druga: wybór matematyki albo języka angielskiego. Oznacza to, że nie jest możliwy wybór np. historii i geografii. W przypadku pierwszej grupy przedmiotów klasa dokonuje wyboru przedmiotu rozszerzonego geografia albo historia, gdyż jest to warunkiem koniecznym do realizacji dwujęzyczności w tej klasie. O wyborze przedmiotu rozszerzonego z grupy pierwszej w tej klasie (historia albo geografia) decyduje większość uczniów tej klasy. Wybór dotyczy wszystkich uczniów tej klasy. Przedmiotów rozszerzonych z grupy pierwszej nie można realizować w grupie międzyoddziałowej. Klasa może wybrać międzyoddziałowo matematykę albo język angielski. Grupa międzyoddziałowa może być utworzona z co najmniej 20 osób. Oznacza to, że nie można stworzyć grupy mniejszej, niż 20 osób. Jeżeli w ramach kilku oddziałów znajdzie się odpowiednia grupa chętnych, wtedy taka grupa międzyoddziałowa może zostać utworzona.

** Grupa międzyoddziałowa może być utworzona z co najmniej 20 uczniów.