Oddział dwujęzyczny z językiem hiszpańskim

Kandydaci do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej są zobowiązani do napisania sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego. Warunek ten dotyczy również kandydatów uczęszczających do oddziałów dwujęzycznych hiszpańskich na gimnazjalnym etapie kształcenia. Nie jest warunkiem koniecznym ukończenie klasy dwujęzycznej hiszpańskiej w gimnazjum, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w naszej szkole.

Informacje na temat testu:

 • data: 23 maja 2019 r.
 • godzina: 11.00
 • warunkiem przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego jest złożenie w sekretariacie szkoły do dnia 20 maja 2019 r. do godz.15.00zgłoszenia, którego formularz dostępny jest tutaj,
 • miejsce: budynek II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach,
 • poziom: zakres materiału odpowiadający egzaminowi gimnazjalnemu na poziomie rozszerzonym (poziom A2 z elementami B1).

Uwaga!

 • należy stawić się w II LO na pół godziny przed rozpoczęciem sprawdzianu
 • należy okazać ważną legitymację szkolną

Zakres materiału obowiązujący na teście kompetencji językowych znajduje się tutaj.

Oddział dwujęzyczny z językiem hiszpańskim – klasa wstępna (Dla absolwentów szkoły podstawowej)

Kandydaci do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej (wstępnej) są zobowiązani do napisania sprawdzianu predyspozycji językowych. Warunek ten dotyczy wszystkich absolwentów szkoły podstawowej aplikujących do klasy wstępnej.

Informacje na temat sprawdzianu:

 • data: 23 maja 2019 r.
 • godzina: 11.00
 • warunkiem przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych jest złożenie
  w sekretariacie szkoły do dnia 20 maja 2019 r. do godz.15.00zgłoszenia, którego formularz dostępny jest tutaj,
 • miejsce: budynek II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach,

Uwaga!

 • należy stawić się w II LO na pół godziny przed rozpoczęciem sprawdzianu
 • należy okazać ważną legitymację szkolną

Zgłoszenie do sprawdzianu predyspozycji językowych
do klasy dwujęzycznej (wstępnej) w II Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach

 

imię i nazwisko kandydata
pełna nazwa i adres gimnazjum
telefon kontaktowy rodzica
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach
i znam termin sprawdzianu: 23 maja 2019 r. godz. 11.00.
data, podpis kandydatadata, podpis rodzica kandydata

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.

Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza powyższe dane osobowe tylko i wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych, a następnie zostaną one zniszczone.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do zebranych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane osobowe Pani/Pana oraz kandydata nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz kandydata narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

 

Zgłoszenie do sprawdzianu kompetencji językowych
z języka hiszpańskiego do klasy dwujęzycznej
w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Katowicach

 

imię i nazwisko kandydata
pełna nazwa i adres gimnazjum
telefon kontaktowy rodzica
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach
i znam termin sprawdzianu: 23 maja 2019 r. godz. 11.00.
data, podpis kandydatadata, podpis rodzica kandydata

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach.

Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza powyższe dane osobowe tylko i wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych, a następnie zostaną one zniszczone.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do zebranych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane osobowe Pani/Pana oraz kandydata nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz kandydata narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.