Kandydaci do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej są zobowiązani do napisania sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego. Warunek ten dotyczy również kandydatów uczęszczających do oddziałów dwujęzycznych hiszpańskich na gimnazjalnym etapie kształcenia. Nie jest warunkiem koniecznym ukończenie klasy dwujęzycznej hiszpańskiej w gimnazjum, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w naszej szkole.

Informacje na temat testu:

  • data: 23 maja 2019 r.
  • godzina: 11.00
  • warunkiem przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego jest złożenie w sekretariacie szkoły do dnia 20 maja 2019 r. do godz.15.00 zgłoszenia, którego formularz dostępny jest tutaj, (Dopuszcza się możliwość przesłania skanu formularza na adres rekrutacja@lo2katowice.edu.pl )
  • miejsce: budynek II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach,
  • poziom: zakres materiału odpowiadający egzaminowi gimnazjalnemu na poziomie rozszerzonym (poziom A2 z elementami B1).

Uwaga!

  • należy stawić się w II LO na pół godziny przed rozpoczęciem sprawdzianu
  • należy okazać ważną legitymację szkolną

Zakres materiału obowiązujący na teście kompetencji językowych znajduje się tutaj.