19 stycznia b.r. klasa 1a pod opieką prof. Doroty Grochal wzięła udział w II Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej PROJECT – konferencji  z udziałem partnerów edukacyjnych z Europy i świata. Konferencja odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Rdzenni mówcy języka angielskiego z Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii i Malty przedstawili możliwości, z jakich mogą korzystać Polacy w zakresie nie tylko nauki języka obcego, ale także kształtowania swojej ścieżki edukacyjnej za granicą. Warsztaty odbyły się małych grupach. Podczas spotkań z zagranicznymi gośćmi młodzież wzięła udział w konwersacjach oraz w konkursach sprawdzających wiedzę z dziedziny kultury krajów anglojęzycznych oraz sprawdzających umiejętności językowe w praktyce.