Zarządzenie z dn. 16.02.2018 w sprawie zasad korzystania ze stołówki: zarządzenie 2-18