Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych) na rok szkolny 2018/2019:

Termin – 2018 r.
Wydarzenie
Od
Do
18 maja18 czerwca, do godz. 14.00
Złożenie w sekretariacie Liceum wniosku o przyjęcie do szkoły. Termin nie dotyczy kandydatów do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej.
18 maja4 czerwca
Złożenie w sekretariacie Liceum wniosku o przyjęcie do szkoły. Termin dotyczy kandydatów do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej.
7 czerwca, godz. 13.00Test znajomości języka hiszpańskiego dla wszystkich kandydatów starających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej.
do 15 czerwcaPodanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik w teście znajomości języka hiszpańskiego do klasy dwujęzycznej.
22 czerwca26 czerwca
do godz. 14.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
6 lipcaPodanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
6 lipca12 lipcaPotwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
13 lipcaPodanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.