Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych):

Termin – 2017 r.
Wydarzenie
Od
Do
19 maja19 czerwca, do godz. 14.00
Złożenie w sekretariacie Liceum wniosku o przyjęcie do szkoły. Termin nie dotyczy kandydatów do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej.
19 maja2 czerwca
Złożenie w sekretariacie Liceum wniosku o przyjęcie do szkoły. Termin dotyczy kandydatów do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej.
6 czerwca, godz. 13.00Test znajomości języka hiszpańskiego dla wszystkich kandydatów starających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej.
do 15 czerwcaPodanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik w teście znajomości języka hiszpańskiego do klasy dwujęzycznej.
23 czerwca27 czerwcaUzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
7 lipcaPodanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
7 lipca13 lipcaPotwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
14 lipcaPodanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.